ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

Hakkımızda

    Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, On Arabulucu tarafından alternatif çözümler alanında, eğitim, danışmanlık, kiralama faaliyetinde bulunmak üzere, Ocak 2018 tarihinde anonim şirket olarak kurulmuştur.

2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun kabul edilmesi ve 2013 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, arabuluculuğa gönül vermiş ve Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olan kurucu arabulucular, aynı zamanda Bursa Barosu mensuplarıdır.

2013 yılından bu yana dernek faaliyeti gösteren kurucu arabulucuların, alternatif uyuşmazlık çözümüne hizmet eden Dünya Standartlarında Merkez kurma hayali, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun kabulü ve 2013 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte başlamıştır.

Merkezin kuruluşuna öncülük eden, Arb.Av.Dr. Gülgün Ildır, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözümü konusunda ilk akademik eser olan "Alternatif Uyuşmazlık Çözümü-Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler-" adlı doktora çalışmasının sahibidir. Çalışma, 2002 yılında yayınlanmıştır. Kitap bu alanda temel eser niteliğindedir. Gülgün Ildır, Bursa ve Türkiye'de Üniversiteler ve Meslek Kuruluşları ile birlikte alternatif uyuşmazlık çözümü konulu sempozyumlar ve seminerler düzenlemiş, konuşmacı ve katılımcı olarak yer almıştır. Bursa ve çevre il ve ilçelerinde Üniversiteler bünyesinde, temel arabuluculuk eğitimleri ve uygulama eğitimleri verilmesi çalışmalarına katılmış, Adalet Bakanlığı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen, Avrupa Konseyi ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından birlikte yürütülen, "Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mevzuat, Pilot Mahkemeler, Eğitim ve Farkındalık artırma çalışmalarına ve Kamu kurumları ve meslek örgütleri ile ortak çalışmalara katılmıştır. Bursa Pilot İl Koordinasyon Kurulu tanıtım çalışmalarında ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin oluşturulmasında görev almıştır. BTSO İleri arabuluculuk çalışmalarına katkı sunulmuş, 2016 yılında, İngiltere - CIArb kuruluşundan arabuluculuk akreditasyonu almıştır. 2018 öncesi 100 civarında ihtiyari olarak arabuluculuk yapmıştır.

Kurucular, Arabuluculuk Kanunu'nun kabulü ile, önce Dernek faaliyeti kapsamında arabuluculuğun tanıtımı için çalışmaların yürütülmesinde görev almıştır. Merkezin bütün kurucuları, iş hukuku uzman arabuluculuk sertifikasına sahip olup, alternatif çözüm yöntemlerinin uygulanmasında güvenilir ve kurumsal uygulama gereğine inanan, etik değerleri ve bilgiyi ön planda tutan arabuluculuk uygulamaları içinde yer almışlardır.

Merkezin yapısı bütün arabuluculara, hakemlere ve uzmanlara açık bir yapı olup, halen Bursa'dan ve Bursa dışından katılımcılar Merkez yapısında yer almaktadır. Merkez, katılımcılarına, merkez kuralları kapsamında akreditasyon sunarak, uyuşmazlık taraflarına akredite arabulucu, hakem, uzman ve tarafsız ön değerlendirmeci listeleri ve kuralları sunmayı ve böylece kurumsal uygulamayı geliştirme amacını gütmektedir.

Merkez katılımcılarına, nitelikli sekreterya ve dokümantasyon hizmeti sunarak ve özel yazılımla uyuşmazlık taraflarının arabuluculuğa davet ederek, arabuluculuk mesleğini icra eden kişilere işlerine odaklanma fırsatı sunmaktadır.

650 metrekare büyüklüğündeki Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde, bir eğitim salonu, iki büyük, üç küçük görüşme salonu ve bir toplantı salonu bulunmakta olup, kiralama yolu ile tüm uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin nitelikli ortamlarda uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.
İnanıyoruz ki,

İlk adımı atma eylemi, kazananları kaybedenlerden ayıran en önemli şeydir. (Brian Tracy)

Yenilmesi gereken ilk düşman, öfke ve umutsuzluktur. (Colette)

Hayattaki en zor işlerden biri, rahatsız edici olmadan tartışabilme sanatıdır. (William Ury)

Birini dinlemek, ona verebileceğiniz en ucuz ödüldür. (William Ury)

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler aramak gerekir. (Mevlana)

Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister, Kaybetmeye ise bir anlık gaflet yeter. (Mevlana)

Gereğine inandığınız her şeyi yapınız. Başkaları ne derse desin aldırış etmeyiniz. Kazanırsınız. (M. Kemal Atatürk)

Kazanan Doğruluk Olsun, Adalet Olsun, Barış Olsun...


Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı
Arb.Av.Dr.Gülgün Ildır.