ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

ARABULUCULUK

ARABULUCULUK HAKKINDA GENEL BİLGİ:

6325 sayılı Arabuluculuk Kanununa göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkların, arabuluculuk usullerine göre çözümlenmesi ile uyuşmazlıkların daha kısa zamanda çözüme kavuşturulması mümkün hale gelmiştir.

Arabuluculuk, Uyuşmazlığın taraflarına, tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu yardımı ile kendilerinin çözmesi konusunda fırsat sunmaktadır.

Arabuluculuk Nedir ?

 • Sistematik teknikler uygulayarak
 • görüşmek
 • müzakerelerde bulunmak amacıyla
 • tarafları bir araya getiren,
 • onların birbirlerini anlamalarını
 • çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için
 • aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren,
 • uzmanlık eğitimi almış olan
 • tarafların talep etmesi halinde çözüm önerisi sunan
 • tarafsız ve bağımsız (bir üçüncü kişinin katılımıyla=arabulucu),
 • kural olarak ihtiyarî olarak yürütülen
 • iş uyuşmazlıklarında ise dava şartı olarak başvurulması gereken
 • bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuğun Avantajları:
 • "Hızlı" bir süreçtir. Hukuk alanında, çağın hızına ayak uydurabilme fırsatı sunar.
 • "Gizlilik" sunar.
 • "Beyan belgeler" yargılama sürecinde kullanılamaz.
 • İlişkileri korur (ticarette-eşler arasında önemli) ongoing ilişkilerde.
 • “Ya hep ya hiç“ yerine iki tarafın da kazanmasını sağlar. (Kazan-Kazan)
 • "Toplumsal barış"a hizmet eder.

Arabulucu;
 • Adalet Bakanlığınca tutulan, "arabulucular siciline" kayıtlı bulunan gerçek kişiyi” ifade etmektedir.
 • Arabuluculuk ve iletişim becerileri konusunda eğitim almış hukukçulardır.
 • Anlaşma için "Sistematik teknikler uygular"

Arabuluculuğa Başvuru:
 • Taraflar dava açılmadan önce veya
 • Davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler.
 • Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir.

Arabulucunun Seçimi :
 • Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir.
 • Uyuşmazlığın Çözümü İçin Bir Merkeze Başvurulması halinde, taraflar arabulucunun seçiminin Merkez tarafından yapılmasını talep edebilir.

Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Yürütülmesi:
 • Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder.
 • Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.
 • Taraflar, uyuşmazlığın çözümünde kendi belirledikleri kurallar ile, ya da merkez kuralları seçmek sureti ile belirler. Böyle bir usul belirlenmemişse, arabulucu, uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.
 • Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz. Tanık, keşif, bilirkişi...
 • Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.
 • Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabilirler.

Tarafların Anlaşması:
Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

İlam Niteliğinde Belge ve İcra Edilebilirlik Şerhi
 • Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesini tarafların, vekillerinin ve arabulucunun imzalaması ile anlaşma tutanağı doğrudan "ilam niteliğinde belge" hükmündedir. Ayrıca icra edilebilirlik şerhi almaya ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • Vekillerin katılmadığı anlaşma tutanağı için taraflar Mahkemeden icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.