ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzman Görüşü Hakkında Genel Bilgi:

Uzman görüşü, uyuşmazlık taraflarından birinin talep ettiği, hukukçu olan veya olmayan kişilerce uyuşmazlığı çözüme ulaştırmak için ihtiyaç duyulan uyuşmazlık konularından birine, birkaçına ya da tamamına ilişkin olarak, bilgi ve görüşüne ihtiyaç duyulan bir veya birkaç uzmanın hazırladığı raporudur.

Talebe göre, öneri içerebileceği gibi, öneri içermeyebilir. Taraflar bu rapor sonucuna göre kendileri anlaşmaya varabilir. Vekilleri ile birlikte imza altına alındığında anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge hükmündedir. (Av.K.m.35/A)