ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Uzman Görüşü Kuralları:

Taraflar, uzman görüşü talep etmekle, uyuşmazlığı kendi aralarında çözebilecekleri gibi, arabuluculukta, tahkimde bu rapordan yararlanabilir, Ya da devlet yargılamasında bu görüşü, HMK m.293 gereğince, "uzman görüşü" olarak sunabilir.

  • Uzmanlar, çeşitli mesleklere mensup en az 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunları ve alanında en az 5 yıl deneyimli uzman kişilerden oluşmaktadır.
  • Uzmanlar, Merkez tarafından verilen akreditasyon eğitimini almıştır. Merkezin uzmanları devam eden yıllar için yenileme eğitimi alır.
  • Uzmanların adı ve uzmanlık alanı uzmanlar listesinde, Merkezin web sayfasında ilan edilir. Merkeze gelen işlerde, uzmanlık alanına göre; Taraflar, bu listeden seçim yapmak sureti ile, taraflarca seçim yapılmamışsa ve sıraya göre Tahkim Divanı tarafından atama yolu ile uzmanı belirlenir.
  • Uyuşmazlık konusuna göre ihtiyaç duyulan konularda, listede yer alan uzman, listede yer almayan uzman kişilerle en kısa zamanda görüşme sağlayarak ve akreditasyon kurallarına uygun raporun hazırlanmasını sağlar.
  • Taraflar, taleplerini yazılı olarak ayrı ayrı sunarlar. Uzmanı gerekli gördüğü hususlarda, taraflar veya vekilleri ile iletişim kurarak, bilgi ve belge talep edebilir. Tarafın/tarafların taleplerini içeren belgelerin uzmana ulaştığı tarihten itibaren, kural olarak 30 gün içinde rapor tamamlanır. Uzmanın talebi doğrultusunda 30 günlük ek süre verilir.