ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

TAHKİM

Tahkim Hakkında

1. Kısaca "Hakem Mahkemesi" olarak tanımlanan tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet yargısı yerine, taraflarca seçilen hakem/hakemler kurulca, nihai olarak çözümlenmesidir.

2. Yabancılık unsuru taşımayan ve Tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi doğrudan icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Yalnızca yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar yönünden MTK hükümleri gereğince, Mahkemece verilecek icra edilebilirlik şerhi gereklidir. İcra edilebilirlik şerhi için, Mahkemece, tahkime elverişlilik ve kararın kamu düzenine uygunluk yönünden dosya üzerinden inceleme yapılır.

3. Tahkim, bu güne değin yalnızca uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan bir yol olarak algılanmıştır. Oysa tahkim, ulusal uyuşmazlıkların çözümünde de başvurulabilen bir yargılamadır.

4. Dünyada uyuşmazlık çözüm merkezlerine yapılan başvuruların % 60 ı ulusal tahkim, % 40 ı diğer uyuşmazlık çözüm yollarıdır. Aslında, ulusal uyuşmazlıkların çözümünde, tahkim yargısı uygulaması arttıkça, uluslararası uyuşmazlıklarda da, tahkime gitme alışkanlığı artacak ve tahkim avukatlığı, hakemlik, tercih edilecek birer uzmanlık olarak yaygınlaşacaktır.

5. Bilgi birikimine, deneyimine ve kişiliğine güvenilen kişiler, hakem olarak uyuşmazlık çözümünde yer alarak, ulusal alanda uyuşmazlıkların tahkim yolu ile, kesin ve bağlayıcı biçimde çözümü mümkündür.

6. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 2012 yılında kabul edilmesi ile Ülkemizde, adalete ulaşmanın tek yolunun Devlet Yargısı olmadığı ve adalete ulaşmanın diğer yolları ve buna ilişkin felsefe toplumda anlaşılmaya başlamıştır. Niteliğine ve tarafsızlığına güvenilen uygulamalarla, tahkim uygulamaları yaygınlaşacaktır.

7. Devlet Yargısı gibi, kesin ve bağlayıcı karar imkanı sunan tahkimin en önemli avantajı, uyuşmazlıkların uzman kişilerce çözümlenebilmesidir.

8. Tahkimde, tarafların İki tarafın iradesine tabi olmayan işler (sulh olunamayacak işler) ve Taşınmazların aynına ilişkin haklarla ilgili uyuşmazlıklar dışında kalan uyuşmazlıkların, bilgisine, tecrübesine, kişiliğine güven duyulan kişilerin hakem olarak seçilmesi suretiyle, uyuşmazlıkların, en etkin ve hızlı şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde ve ekonomik olarak çözümlenmesi mümkün olmaktadır.


PRATİK BİLGİLER
Tahkimin Avantajları Nedir?

1. Kısa

2. Daha az maliyet

3. Gizlilik

4. Uyuşmazlığın uzman kişilerce çözülmesi

5. Sürece tarafların katkısı

6. Kesin, bağlayıcı ve icra edilebilir karar.


Tahkime Ne Zaman ve Nasıl Başvurmalıyım?

1. Bir sözleşme ile (kira-tüketici-banka kredi-sigorta-ticari....) doğacak uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümü kararlaştırılabilir. (Artık Devlet Yargısına başvuru kapanmıştır)

2. Bir sözleşme ile arabuluculuk şartı getirilebilir. Taraflar, arabuluculuk sonrası kesin ve bağlayıcı karar talep ederse, Devlet Yargısı yerine Tahkime başvurulabilir.

3. Taraflardan biri, Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne tahkim için başvurur. Diğeri davet edilir. Kabul ederse tahkim yolu seçilmiş olur.


Tahkim Davası Nasıl Dava Açılır?

1) Dava Dilekçesi (tam dilekçe) ile birlikte tahkim şartını Sekretarya’ya sunar
(Dava Dilekçesi ile eklerinin, tahkim@referansadr.com adresine elektronik yolla sunulması da mümkündür).

2) Başvuru ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına yatırır:
..............Bankası ........Şubesi IBAN: TR Swift Kodu:
Ücretin ödendiğine dair belge Sekretarya’ya sunar.

3) Hakem/hakemler kurulin ismi bildirilir. Ya da uygun hakem/hakemler kurulin atanması talep edilir.


Tahkim Yargılaması Nasıl Yapılır?

1) Davacı: Dava Dilekçesi ve delillerini Sekretarya’ya sunar.

2) Davalı: 15 gün içerisinde Cevap Dilekçesi ve delillerini Sekretaryaya sunar (tahkim@referansadr.com adresine elektronik yolla sunulması da mümkündür).

3) Duruşma veya dosya üzerinden inceleme

4) Tahkikatın sona ermesi

5) Hakem kararının Sekretarya’ya sunulması


Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Tahkimi

"Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi"nce oluşturulan "Tahkim Kuralları" çerçevesinde, diğer uyuşmazlık çözüm süreçlerinden sonra ya da doğrudan, uyuşmazlık alanında uzman kişilerin seçimi/atanması ile, uyuşmazlıkların, devlet yargısına nazaran, kısa sürede, daha az masrafla, gizli, icra edilebilir bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.

Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Tahkim Kuralları, gereğince, Tahkim Yargılamasının en etkili şekilde gerçekleşmesi için bir Tahkim Divanı oluşturulmuştur. Divan üyeleri, en az 15 yıl deneyime sahip hukukçulardan oluşur. Merkez Akreditasyon Kuralları çerçevesinde, tahkim alanında son gelişmeler hakkında en üst düzey bilgiye sahip olan Divan üyeleri, tahkim yargılamasının etkili şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarının yanı sıra, taraflar, taraf vekilleri, hakemler kurul ve yargılamaya katılan diğer kişilerin yargılama ile ilgili danışma mercii konumundadır. Merkezin Hakemler kurulu ise, alanında en az 15 yıl mesleki deneyime sahip ve tahkim eğitim almış uzmanlardır.