ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

Tarafsız Ön Değerlendirme Raporu

Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Tarafsız Ön Değerlendirme Raporunu Kuralları:

Taraflar, tarafsız ön değerlendirme raporu talep etmekle, uyuşmazlığı kendi aralarında çözebilecekleri gibi, arabuluculukta, tahkimde bu rapordan yararlanabilir, Ya da devlet yargılamasında bu görüşü, HMK m.293 gereğince, "uzman görüşü" olarak sunabilir.

  • Tarafsız ön değerlendirmeciler, çeşitli mesleklere mensup en az 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunları ve alanında en az 5 yıl deneyimli uzman kişilerden oluşmaktadır.
  • Tarafsız ön değerlendirmeciler, Merkez tarafından verilen akreditasyon eğitimini almıştır. Tarafsız ön değerlendirmeciler, her yıl yenileme eğitimi alır.
  • Tarafsız ön değerlendirmecilerin adları ve uzmanlık alanları Merkezin web sayfasında ilan edilir. Merkeze gelen işlerde, uzmanlık alanına göre; Taraflar, bu listeden seçim yapmak sureti ile, taraflarca seçim yapılmamışsa ve sıraya göre Tahkim Divanı tarafından atama yolu ile tarafsız ön değerlendirmeci belirlenir.
  • Uyuşmazlık konusuna göre ihtiyaç duyulan konularda, listede yer alan tarafsız ön değerlendirmeci, listede yer almayan tarafsız ön değerlendirmeci ile en kısa zamanda görüşme sağlayarak ve akreditasyon kurallarına uygun raporun hazırlanmasını sağlar.
  • Taraflar, taleplerini yazılı olarak ayrı ayrı sunarlar. Tarafsız ön değerlendirmecinin gerekli gördüğü hususlarda, taraflar veya vekilleri ile iletişim kurarak, bilgi ve belge talep edebilir. Tarafın/tarafların taleplerini içeren belgeleri tarafsız ön değerlendirmeciye ulaştığı tarihten itibaren, kural olarak 30 gün içinde rapor tamamlanır. Uzmanın talebi doğrultusunda 30 günlük ek süre verilir.

Taraflar, tarafsız ön değerlendirme raporu talep etmekle, uyuşmazlığı kendi aralarında çözebilecekleri gibi, arabuluculukta, tahkimde bu rapordan yararlanabilir, ya da devlet yargılamasında bu görüşü, HMK m.292 gereğince, "uzman görüşü" olarak sunabilir. Ya da bu raporu hakem-bilirkişi raporu olarak münhasır delil sözleşmesi olarak devlet mahkemesinde görülmekte olan davaya sunarak, buna göre karar verilmesini talep edebilirler.